Girdi yapan Kıbrıs Transfer

Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs adası, çeşitli doğal zenginlikleri, güzellikleri ve özelliklerinden dolayı tarihin akışı içinde birçok farklı isimle anılmıştır. Toplamı 128 olan bu isimlerin bazıları şunlardır: Eski Mısır ve Hititler: Alashia, Asi İbraniler: Kittim, Hittim Asurlular: Yadnana, Ya Fenikeliler: Hettim Kıbrıs’ın ‘Cyrpus’ ismini adanın esas zenginlik kaynağı ve latincesi ‘Cyprum’ olan bakırdan aldığı varsayılır.Yine Kıbrıs isminin, adanın kendine has Kına […]